Naše služby

Vyhodnocování stažených dat z karet řidičů a tachografů
pravidelné stahování dat z digitálních tachografů a paměťových karet řidičů ukládá dopravci článek 10 odst. 5) nařízení EpaR (ES) č. 561/2006 a nařízení Komise (EU) č. 581/2010 kterým se stanovují termíny stažení dat, vyhodnocení – kontrolu dat ukládá dopravci článek 10 odst. 2) nařízení EpaR (ES) č.561/2006,
• zpracování dodaných souborů nebo záznamových listů,
• vyhodnocení porušení jednotlivých předpisů – nařízení (ES) č. 561/2006, nařízení (EHS) č. 3821/85, popř. vyhl. č. 478/2000 Sb., včetně provedení protokolu ve formátu PDF,
• kontrola a vyhodnocení pracovní doby včetně provedení výkazů ve formátu PDF,
• vyhotovení podkladů pro kontrolu neevidovaného období řidiče,
• podání informací o případném porušení jak dopravci, tak i řidičům
• archivace dat a vyhotovených protokolů pro účely pozdější kontroly ze strany kontrolních orgánů.

Školení ve firmách
• zabezpečení nákladu na vozidle dle ČSN EN 12195 1-5, ČSN EN 12642, ČSN EN 12640, tuto povinnost řidiči ukládá § 52 zákona č. 361/2000 Sb. a § 15 vyhl. č. 341/2002 Sb.,
• ovládání tachografu typu SIEMENS a STONERIDGE včetně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení,
• pracovní doba v dopravě – zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, nařízení vlády č. 589/2006 Sb., nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,
• režimy řidičů – nařízení EpaR (ES) č. 561/2006, dohoda AETR, nařízení vlády č. 168/2002 Sb., vyhláška č. 478/2000 Sb..

 

Dále nabízíme
Konzultace a zpracování podkladů pro minimální mzdu v zahraničí (více na www.milog.cz )
Vyhodnocování stažených dat z karet řidičů a tachografů
Kontrola a příprava podkladů ke kontrolám na firmě
Zastupování ve věci správního řízení u dopravních úřadů
Konzultace v oblasti silniční nákladní dopravy
Pro menší firmy (do 25 zaměstnanců) zajistím i řešení v oblasti BOZP