DSRC – vzdálené stahování tachografů

Znáte DSRC? Vyhrazená komunikace krátkého dosahu (Dedicated Short Range Communication), jak se tento systém nazývá, má za úkol zprostředkovat bezdrátové spojení tachografu s počítačem kontrolora.

Systém DSRC (Dedicated Short Range Communication), je komunikační systém s krátkým dosahem, umožňující dálkové čtení vybraných dat z tachografu bez zastavení vozidla.

 

Údaje z tachografu, která mohou být dálkově načtena kontrolními orgány systémem DSRC:
poslední pokus o narušení zabezpečení,
nejdelší přerušení dodávky energie,
porucha snímače,
chyba v údajích o pohybu vozidla,
nesoulad údajů o pohybu vozidla,
jízda bez platné karty,
vložení karty během řízení,
údaje o úpravě času,
kalibrační údaje včetně dat dvou posledních kalibrací,
registrační značka vozidla,
rychlost zaznamenaná tachografem,
překročení maximální doby řízení

Více informací najdete zde: dsrc.tachoscancontrol.cz