TachoScan

TachoScan – systém používaný ke stahování, archivaci a komplexní analýze dat ze záznamových listů, karet řidičů a digitálních tachografů. Používáním nejnovějších verzí softwaru si můžete být jisti, že pracujete v souladu s platnými předpisy. Analýza pracovní doby řidičů, bez ohledu na to, zda se provádí na území České republiky nebo v zahraničí, bude v souladu se současnými normami a zákonnými požadavky.

Analýza protiprávních jednání

Porušení řidičů se zobrazuje v přehledné formě s možností ověření na denních, týdenních, měsíčních grafech a s možností úpravy chyb řidiče (např. selekce chyb).
Ověřená porušení lze vytisknout ve formě, která je jasná pro řidiče a osobu spravující společnost. Každou zprávu lze uložit v jiných formátech, např. PDF, CSV, XML. Podrobné zprávy obsahují popis pracovního týdne každého řidiče spolu s údaji o porušení předpisů.
Algoritmy porušení předpisů jsou stejné jako algoritmy používané v kontrolním softwaru většiny kontrolních orgánů v celé Evropě.
Algoritmus je neustále aktualizován, kdykoli se objeví nové předpisy nebo pokyny.

Proč právě TachoScan?

Vše v jednom softwaru
Stahování, archivace a snadná analýza dat umožňují jednoduché vytváření dokumentace požadované během kontroly
Práce s nejlepšími
Algoritmus porušení předpisů používaný více než 41 kontrolními orgány ve 22 evropských zemích zajišťuje soulad kontroly porušení s nejnovějšími právními předpisy
Zprávy a analýzy
Jasné výkazy pro dopravce a řidiče
Automatizace
Automatické vyhledávání období, která vyžadují předkládání činností řidiče
Minimální mzdy
Možnost výpočtu minimální mzdy v Německu, Francii, Itálii, Rakousku, Nizozemsku, Norsku a dalších, včetně kolektivních smluv

Nejčastěji zjištěná porušení:

– Překročení nepřerušené doby řízení, překročení denní doby řízení a překročení týdenní doby řízení za jeden nebo doby řízení ve dvou po sobě jdoucích týdnů
– Zkrácení doby denního odpočinku spolu s automatickou analýzou dne posádky, odpočinky odebrané ze dvou částí a přerušené doby odpočinku přijaté na trajektu nebo ve vlaku
– Zkrácení doby týdenního odpočinku spolu s automatickou analýzou týdenních pravidelných a zkrácených odpočinků během dvou týdnů, ověření 6 nebo 12 24hodinových období mezi odpočinkem a automatické ověření náhrady za zkrácené týdenní odpočinky
– Automatické ověření odchylky 6c popsané v článku. 8 dohody AETR týkající se čerpání doby týdenního odpočinku při jízdě v posádce
– Chybějící kód země na začátku a na konci denní pracovní doby řidiče (v souladu s článkem 34, bod 7, nařízení 165/2014)

 

Detaily najdete i na webu: www.tachoscan.info